Hoosier Gasket Corp., USA, förvärvar Brickpack AB

The pressrelease in English follows.

Pressrelease 12 februari 2020
Brickpack AB, Laholm, förvärvas av Hoosier Gasket Corporation., Indianapolis, Indiana, USA
Hoosier Gasket expanderar sin globala kapacitet


Hoosier Gasket är ett globalt ledande företag inom design och produktion av packningar, tätningar och andra produkter till motorer, växellådor, processindustri samt materialhantering.
Hoosier Gasket har idag förvärvat 100 % av aktierna i Brickpack AB, Laholm.
Förvärvet av Brickpack AB ökar Hoosier Gaskets globala kapacitet och ger Hoosier Gasket större möjlighet att bearbeta och leverera på den europeiska marknaden. ”Förvärvet av Brickpack AB tillsammans med vår nuvarande verksamhet i Indianapolis, Indiana, USA, och Ningo, Kina, ger oss större möjligheter att stödja utvecklingen hos våra multinationella kunder” säger Jeffrey Jackson, Chief Executive Officer på Hoosier Gasket Corporation. ”Förvärvet förväntas också ge oss ökad effektivitet genom ökat samarbete mellan våra verksamheter” tillägger Ryan Smith, Chief Operating Officer.
”Förvärvet har initierats av Hoosier Gasket för att stärka vår position i Europa samtidigt som Hoosier Gasket positionerar sig som en global designer och producent av olika typer av packningar, tätningar och andra produkter till motorer, växellådor, processindustri och materialhantering. Våra verksamheter i USA, Europa och Kina kommer skapa möjligheter att arbeta med globala utvecklingsprogram hos våra nuvarande och potentiella kunder” kommenterar Dan McDowell, Chief Commercial Officer.


Hoosier Gasket kommer att utnyttja Brickpack AB:s nuvarande anläggning för att förse nuvarande och potentiella kunder med lokal närvaro i Europa. ”Under övergången kommer våra och Brickpack AB:s kunder få samma höga kvalitet och service, som de lärt sig förvänta under många års leveranser”, säger Dan Jackson, Chief Strategy Officer.
”Vi är glada och stolta över att Hoosier Gasket förvärvar Brickpack AB. Förvärvet medför att Brickpack AB kommer att kunna utvecklas på främst den europeiska marknaden men även internationellt tillsammans med Hoosier Gasket. Brickpack AB tillförs kompetens och kontakter, som blir värdefulla på lite sikt” säger Mikael Strand, ny VD på Brickpack AB.
Brickpack AB kommer att fortsätta sin verksamhet under samma namn och är nu ett helägt dotterbolag till Hoosier Gasket Corporation.


Om Hoosier Gasket Corporation
Företaget startades 1967 och är i privat ägo. Företagets mission är effektivt att förse kunder globalt med produkter och service inom framför allt packningar, tätningar och andra produkter till motorer, växellådor, processindustrin och materialhantering.
Hoosier Gasket har vunnit många utmärkelser från sina kunder.
Mer information om Hoosier Gasket finns att finna på www.hoosiergasket.com.
Mer information om Brickpack AB finns att finna på www.brickpack.se.
Vid frågor kontakta Mikael Strand, 0707-295553.

---

February 11, 2020
FOR IMMEDIATE RELEASE
Hoosier Gasket Corp. Acquires Brickpack AB in Sweden
Hoosier Gasket Expands Global Capabilities


Indianapolis, Indiana, USA (February 13, 2020) – Hoosier Gasket Corporation a leading designer and manufacturer of gaskets, seals, and fabrications, announced they have acquired 100% of the stock of Brickpack AB, a leading provider of gasket and fabrications for the engine, transmission, processing, and material handling markets in Europe.


The acquisition of Brickpack AB, based in Laholm, Sweden, further increases Hoosier Gasket’s global capabilities and specifically the ability to serve the European market. “The acquisition of Brickpack AB along with our existing facilities in Indianapolis, Indiana USA and Ningbo, China, provides a global footprint to support development programs at our multinational customers” said Jeffrey Jackson, Chief Executive Officer of Hoosier Gasket Corporation. “The acquisition is also expected to result in greater efficiencies with the sharing of manufacturing methods” added Ryan Smith, Chief Operating Officer.


“This acquisition was initiated by Hoosier Gasket to help strengthen our market position in Europe as well as position Hoosier Gasket as a global designer and provider of rubber coated metal gaskets, rubber seals, soft gaskets, and fabrications for the engine, powertrain, HVAC, appliance, and industrial markets. Our facilities in the USA, China and the EU will create opportunities to work on global programs” commented Dan McDowell, Chief Commercial Officer, Hoosier Gasket Corporation.


Hoosier Gasket will use Brickpack AB’s existing facilities and products to provide an even greater level of service to its existing customers. “During the transition our customers will continue to receive the same high quality products and services they have come to expect from both Hoosier Gasket and Brickpack AB” stated Dan Jackson, Chief Strategy Officer, Hoosier Gasket Corporation.
“We are pleased and proud that Hoosier Gasket acquired Brickpack AB. This acquisition means that Brickpack AB will target growth in the European market and internationally with Hoosier Gasket. Brickpack AB will benefit with new capabilities, markets, and customers which will add value in the long run”says Mikael Strand, the new Managing Director of Brickpack AB.
Brickpack AB, which will continue to operate under that name, is now a wholly owned subsidiary of Hoosier Gasket Corporation.

About Hoosier Gasket Corporation
Founded in 1967, Hoosier Gasket Corp is a designer and manufacturer of gaskets, seals, and fabrications for the engine, powertrain, HVAC, appliance, and industrial markets. The company’s mission is to provide high quality products and services at a reasonable cost. Hoosier Gasket has won numerous awards from its’s customer base and communities in which it operates. For more information about Hoosier Gasket Corporation visit its website at www.hoosiergasket.com. For information about Brickpack AB visit its website at www.brickpack.se.

Hitta oss

Brickpack AB
Box 21
312 21 Laholm

Besöksadress
Repslagaregatan 12
312 32 Laholm 

Kontakt

Växel: 0430-295 50
Fax: 0430-121 62

E-post: info@brickpack.se

Ytterligare kontaktinformation