Historik

Historik

Grunden till det som idag är Brickpack AB startades 1926 under namnet Svenska Bilpackningsfabriken. Redan då levererades pappers- och korkpackningar till Volvo och Scania.

Brickpack AB bildades 1976. Företaget fusionerades 1994 med Svenska Bilpackningsfabriken.

I maj 2006 förvärvades Brickpack AB av Latour Industries International AB, för att tillsammans med Specma Seals utgöra en av Nordens ledande tillverkare av packningar och tätningar.

Sedan november 2013 är Brickpack AB privatägt.